B2B 970x250

Cennik na rok 2022
  Niski sezon Wysoki sezon
Cena zawiera: NOCLEG, ŚNIADANIE, OBIAD, MIEJSCE PARKINGOWE NA TERENIE OŚRODKA, BASEN, ROWERY NOCLEG, OBIAD, MIEJSCE PARKINGOWE NA TERENIE OŚRODKA, BASEN, ROWERY
 Miejsce w pokoju 14.05 - 02.07
27.08 - 20.09
02.07 - 27.08
  turnus 7 dni / 1 doba turnus 7 dni / 1 doba
 osoba dorosła 910 zł / 130 zł 973 zł / 139 zł
 dziecko od 3 - 10 lat 910 zł / 130 zł 903 zł / 129 zł
dziecko do 3 lat
(świadczenie noclegowe)
413 zł / 59 zł 413 zł / 59 zł

KONTO BANKOWE:

PKO BP S.A. O/Darłowo 91 1020 4681 0000 1802 0070 0096

OPŁATY DODATKOWE
Opłata za energie elektryczną 1kWh = 1,20zł
Opłata klimatyczna zg. z uchwała Urzędu Gminy Darłowo na 2020r
Pobyt z psem po uzgodnieniu w wydzielonych pokojach 20zł/doba
Dodatkowe miejsce parkingowe po uzgodnieniu 15zł/doba
Łóżeczko turystyczne (bez pościeli) 10zł/doba
Komplet ręczników (ręcznik kąpielowy + ręcznik standard ) 12zł

 

 REGULAMIN

 1. Pokoje wynajmowane są na turnusy minimum 7 dniowe (od soboty do soboty) w terminie 02.07 - 27.08.2022 r.
 2. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy dnia następnego o godzinie 09:00
 3. Wstępne rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, lub przez formularz rezerwacji na naszej stronie internetowej.
 4. Rezerwacje wstępną należy potwierdzić zadatkiem w wysokości 30% całego pobyty w terminie 7 dni. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 6. Rezygnacja z części pobytu, póżniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd spowodowany nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu należności za pobyt.
 7. Resztę należności za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub w formie przedpłaty przed przyjazdem.
 8. Goście wynajmujący pokój ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wyposażenia powstałe z winy gości.
 9. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji ośrodka.
 10. W przypadku zgubienia klucza, wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100zł
 11. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 12. Zabrania się palenia papierosów.
 13. Zabrania się smażenia ryb w pokojach z powodu zapachu ,który jest trudny do usunięcia.
 14. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem wynajmującego kosztem ozonowania pokoju w wysokości 500zł
 15. W ośrodku mogą zostać zakwaterowane odpłatnie psy ras małych.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione na terenie obiektu.
 17. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka po uzgodnieniu tego z właścicielem ośrodka. Osoby te nie mogą korzystać z placu zabaw, basenów oraz innych udogodnień tego ośrodka.
 18. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 19. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu itp.
 20. Na terenie ośrodka psy muszą przebywać wyłącznie na uwięzi. Zabronione jest załatwianie potrzeb fizjologicznych przez psy na terenie ośrodka.
 21. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na placu zabaw i basenu.
 22. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

B2B 970x250